Culver City Middle School

Skip to main content
Mobile Menu
| Login
Mathematics » Classes

Classes

Class Name Teacher Assignments
Google Classroom 7th grade Math Mekemson, Heather
Period 3 4
Period 5 3
Accelerated Math 6 Bergonzi, Donna
Period 1 53 (2 new)
Period 3 53 (2 new)
Period 4 52 (2 new)
Accelerated Math 6 Vandever, Emily
Period 1 52 (2 new)
Period 2 52 (2 new)
Accelerated Math 6 Wilcox, Kelley
Period 0 51 (1 new)
Period 3 51 (1 new)
Accelerated Math 7 Borcherding, Lauren
Period 2, 6 22
Period 3 22
Algebra Goodnight, Daniel
Period 1 29 (2 new)
Period 5 29 (2 new)
Algebra I (Period 2) Wilcox, Kelley
43 (1 new)
Google Classroom Algebra I 2018-19-1 Horan, Colin
Period 1 10 (1 new)
Period 4 10 (1 new)
Math 6 Vandever, Emily
Period 3 51 (1 new)
Period 4,6 51 (1 new)
Math 6 McVay, Leslie
Period 1 20 (1 new)
Period 5 20 (1 new)
Math 6 Borcherding, Lauren
Period 4 22
Period 5 22
Math 6 (Period 1-4) Fairfield, Kristin
41
Math 6 (Period 5) Specht, Stephanie
53 (1 new)
Math 6 (periods 4 and 5) Nomura, Loren
Period 4 9 (3 new)
Period 5 9 (3 new)
Math 7 McCorkle, Kyle
Period 2,4,6 26
Period 3,5 26
Math 7 Specht, Stephanie
Period 2,4,6 47 (1 new)
Period 3 48 (1 new)
Math 7 Dono, Edward
Period 4 26
Period 6 26
Math 7 Accelerated Dono, Edward
Period 2 36 (1 new)
Period 3 36 (1 new)
Period 5 36 (1 new)
Math 7 Accelerated (Periods 2, 3, and 6) Nomura, Loren
Period 2 5 (1 new)
Period 3 5 (1 new)
Period 6 5 (1 new)
Math 8 Goodnight, Daniel
Period 2 21
Period 4 21
Period 6 21
Google Classroom Math 8 2018-19-1 Horan, Colin
Period 3 11 (1 new)
Period 5 11 (1 new)
Period 6 11 (1 new)
Math 8 all periods Azad, Mark
13
Math 8 SAI (Period 6) McVay, Leslie
18